Záruka a reklamace

Záruka zboží a služeb

 • Záruka na u nás zakoupené zboží je prodloužená nad rámec stanovený zákonem a to na 36 měsíců (tedy 3 roky) ode dne prodeje, respektive nákupu zboží.
 • Záruka se nevztahuje na poškozené zboží způsobené při přepravě k zákazníkovi, neodbornou manipulací s ním nebo mechanické poškození.

Reklamace zboží

 • Reklamace zboží probíhá v souladu se Zákonem o reklamacích.
 • Reklamující je povinen při uplatnění reklamace předložit jakýmkoliv způsobem reklamované zboží a doklad o jeho nabytí na níže uvedené adrese provozovny společnosti VEREX, s.r.o., který zároveň slouží jako záruční list v kontaktním místě pro přijetí reklamací společnosti VEREX, s.r.o. na adrese VEREX, s.r.o., Tišnovská 305, Kuřim 664 34.
 • Pokud se zákazník nemůže dostavit osobně na místo pro přijetí reklamací, může využít možnosti zaslání reklamované zboží přepravní službou společně s popisem závady do místa pro přijetí reklamací společnosti VEREX, s.r.o. vždy na adresu VEREX, s.r.o., Tišnovská 305, Kuřim 664 34
 • Společnost VEREX, s.r.o. neodpovídá za dodržení termínů pro vyřízení reklamace v případě požadavku zákazníka na předání reklamovaného zboží výrobci k podrobnějšímu posouzení.
 • Společnost VEREX, s.r.o. se zavazuje neprodleně po obdržení výsledku o reklamaci ze strany výrobce informovat zákazníka o výsledku reklamace. V případě uznané reklamace obdrží zákazník „Vyjádření o reklamaci“ a náhradou nové zboží ihned po dodání od výrobce zdarma a přiměřenou náhradu za přepravné při odeslání reklamovaného zboží do místa reklamace. V případě zamítnuté reklamace obdrží zákazník neprodleně „Vyjádření o reklamaci“ a reklamované zboží mu bude vráceno na jeho náklady, nebude-li dohodnuto jinak.
 • Po obdržení reklamovaného zboží bude kupující kontaktován e-mailem pro doplnění informací k reklamačnímu řízení, například informace o vozidle, pozici reklamovaného zboží na voze, tlaku a dalších potřebných informací které jsou nutné pro zákonné vyřízení reklamce.
 • Po obdržení vyřešené reklamace od výrobce bude kupující prodávajícím neprodleně informován telefonicky nebo e-mailem o výsledku reklamace na kontaktní údaje uvedené při podání reklamace, nejpozději do třiceti „30“ dnů.
 • V případě kladné reklamace bude telefonicky nebo emailem dohodnuto s kupujícím o předání zboží, vrácení podílu nebo celé kupní ceny.
 • V případě zamítnutí neoprávněné reklamace bude kupující telefonicky nebo emailem neprodleně informován o výsledku reklamace a dohodnut další postup dořešení reklamace a vrácení reklamovaného zboží.
 • Neodstranitelné a odstranitelné vady: pokud se vyskytnou na zboží odstranitelné vady má kupující nárok na jejich odstranění bez zbytečného odkladu. Pokud je to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo pokud se týká vada jen části věci, má nárok na výměnu dané části zboží. Pokud není takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
 • Pokud se vyskytne neodstranitelná vada, která brání řádnému užívání věci jako věci bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může odstoupit od kupní smlouvy. Taktéž může kupující odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat výměnu zboží při opětovném výskytu opravitelných vad a to (při třetí stejné opravitelné vadě nebo jakékoli čtvrté vadě).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit požadavek kupujícího) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.  
 • Kupujícímu odpovídá prodávající za to, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady. má zboží vlastnosti, které si kupující a prodávající ujednaly, a pokud nemají ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal ve své prezentaci nebo které kupující očekává s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné výrobcem či prodávajícím. Dále že se zboží hodí pro účel, který pro jeho použití uvádí výrobce nebo prodávající či ke kterému se zboží tohoto druhu většinou používá. zboží odpovídá kvalitě nebo provedením inzerovanému výrobku či předloze, pokud byla jakost či provedení určeno podle dohodnutého inzerovaného výrobku či vzorku dle předlohy. Dále je li zboží ve správném  množství, míře či hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ujednání uvedená v ostavci 11/13 se neuplatňují u zboží nabízeného za sníženou cenu na vadu, kvůli které byla nižší cena ujednána,dále na opotřebení zboží způsobené jeho běžným a obvyklým používáním, u již použitého zboží na vadu odpovídající míře opotřebení, kterou zboží mělo při nákupu a převzetí kupujícím, či pokud to vyplívá z povahy zboží.
 • Pokud se projeví vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, považuje se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Za datum uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající převzal od kupujícího reklamované zboží.

Vrácení zboží bez udání důvodů

 • Kupující má dle nového občanského zákoníku platného od 1.1.2014 nárok na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů do čtrnácti „14“ dnů od prokazatelného převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prokazatelně doručeno nejpozději do „14“ dnů od prokazatelného převzetí zboží, na adresu prodávajícího VEREX, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu prodávajícího Info@pneuatlas.cz.
 • Vrácení zboží – v případě odstoupení od kupní smlouvy musí kupující nejpozději do čtrnácti „14“ dnů vrátit zboží prodejci nebo zaslat doklad o prokazatelném odeslání zboží kupujícímu včetně dne následujícího ode dne převzetí.. Náklady za přepravu vráceného zboží hradí kupující.
 • Vrácené zboží – vrácené zboží bez udání důvodů nesmít být poškozené, nést zjevné známky opotřebení a je li to možné v původním obalu. Vrácené zboží nepovažujeme za opotřebené, pokud je vyzkoušel jako zákazník v kamenné prodejně.
 • Vrácení peněz – po obdržení vráceného nepoškozeného a nepoužitého zboží, bude do čtrnácti „14“ dnů kupujícímu vrácena plná kupní cena včetně částky za přepravné ke kupujícímu bezhotovostně na účet kupujícího, který mu sdělí při žádosti odstoupení od kupní smlouvy, nebo hotovostně na pokladně prodávajícího při osobním vrácení zakoupeného zboží.
 • Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky za vrácené zboží kupujícímu, dokud neobdrží prodávající vrácené zboží nebo kupující jednoznačně neprokáže že zboží neodeslal prodávajícímu zpět v zakoupeném množství.
 • Náklady za přepravu vráceného zboží hradí kupující.
 • Pokud kupující obdrží k zakoupenému zboží dárek, je povinen při odstoupení od kupní smlouvy s vráceným zbožím také vrátit i dárek v odpovídajícím stavu při předání a darovací smlouva odstoupením od kuní smlouvy zaniká. Při nevrácením dárku se zbožím, bude kupující vyzván ke vrácení a v případě nedodání dárku do zákonné lhůty čtrnácti dnů kterou má prodávající na vrácení finančních prostředků za prodané zboží, bude odečtena adekvátní částka ceny dárku z vrácených finančních prostředků za zakoupené zboží. O tuto částku bude odesláno nebo vráceno méně od celkové kupní ceny včetně případného přepravného. 

Právnická osoba, či osoba jež jedná při objednávání v rámci své podnikatelské činnosti nebo výkonu povolání: Nelze odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů.

0 položek Nákupní košík je prázdný Do košíku

Potřebujete poradit? Volejte na +420 545 218 555

Kontakty

VEREX, s.r.o.
Tišnovská 305, Kuřim 664 34

Tel.: +420 545 218 555
E-Mail: info@pneuatlas.cz

Velké skladové zásoby zimních i letních pneumatik, okamžitá expedice

Okamžitá expedice zboží, jež je označené "sklad Kuřim" bez dalších skrytých poplatů. Možnost okamžitého vyzvednutí u skladových položek "sklad Kuřim" a potvrzení objednávky našim pracovníkem.  Pravidelné doplňování skladových zásob. Úzký kontakt s výrobci pneumatik. Zaručené zdroje nákupů pneumatik a disků přímo od výrobců nebo solidních evropských distributorů s dlouholetou tradicí. Radou při výběru zimních či letních pneumatik Vám napomůže například Nový test zimních pneumatik pro rok 2015-2016.

Pneuatlas.cz - Nákup bez rizika

PNEUATLAS.CZ nákup bez rizika se zárukou kamenného obchodu. Máme pro Vás skladem letní, zimní, celoroční pneumatiky, motocyklové pneu, 4x4 pneu skladem přímo u nás v kamenném obchodě s výdejem zboží zdarma, či nákladní, zemědělské nebo speciální pneumatiky s rychlou dodací lhůtou. Snažíme se pro Vás zajistit nejlevnější pneumatiky. Máme pro Vás výhodné nízké ceny, nebo i výprodej nových pneu s plnou zárukou, krátké dodací lhůty a prodlouženou zárukou 2+1 rok. Provádíme ekologickou likvidaci pneumatik, odborné poradenství každý pracovní den v době od 7 do 17 hod, informace o stavu objednávky, SMS či e-mail info o zaslaném zboží.

Created by